Home
Home

Vanaf 20 december 2020 worden al onze kerkdiensten uitsluitend online gehouden.
Uitsluitend mensen die dienst hebben bij de dienst zoals Predikant, ouderling, diaken, koster en beamteam zijn bij de dienst aanwezig.

Via kerkdienstgemist.nl, Gereformeerde Kerk Numansdorp kan de dienst gevolgd worden tot nader bericht.
Met vriendelijke groet de kerkenraad.

Tevens wensen wij u allen gezegende kerstdagen en een gezond en mooi nieuw jaar toe.

 

 

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen dit jaar als samenwerkende kerken geen inzamelactie houden bij de supermarkten.Daarom willen we een geldinzamelactie houden zodat we de Voedselbank HW ook dit jaar kunnen steunen. Met de ontvangen giften kunnen dan producten worden aangekocht.
Mogen we ook dit jaar op uw steun rekenen?
U kunt een gift overmaken via onderstaande QR-code of via rekeningnummer NL68RABO0122823044 Voedselbank Hoeksche Waard o.v.v. “kerstactie”.

Klik op onderstaande logo voor verder informatie.

Voedselbank Hoeksche Waard

 

De financiële zaken mbt het jaar 2019 zijn in april en mei 2020 weer afgerond. De controle commissie heeft eea goedgekeurd evenals de kerkenraad. Ook in de Driehoek is een samenvatting voor de gemeenteleden gepubliceerd. Zie voor alle details de pagina van de Kerkrentmeesters en van Diaconie. 

Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar het desbetreffend college.

PKN Privacy statement