Home
Home

Kerk en Israël

De Commissie Kerk en Israël helpt gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de gemeente van Christus met het volk Israël. Deze commissie is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente. Op dit moment vinden er binnen de commissie Kerk en Israël geen activiteiten plaats.