Home

Home

Gedichten

Een instrument van God 

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht  

Melodie: Welk een vriend is onze Jezus
_____________________________________________

Hemelvaart 

En als we toch weer naar omhoog gaan staren
naar waar Hij is,- of hoe het heet…..
wil Hij ons telkens weer bedaren
omdat Hij van de mensen weet….
Hij zal ons naar beneden wijzen-
naar wat de doen valt onder mensen…..
Hij zal ons om die inzet prijzen
en ons alleen het goede wensen.
Hij zal ons naar elkaar verwijzen:
jou naar mij en mij naar jou…..
opdat wij naar zijn onderwijzen
elkaar graag zien in diepe trouw.
Pas dan kan hier de hemel groeien-
slechts dan leeft Hij nog voelbaar voort….
als liefde ondermaans kan bloeien
haar leven voortgaat - ongestoord.

Jan Coghe
_____________________________________________

Nooit mogen wij vergeten 

Nooit mogen wij vergeten
wat hoogmoed heeft misdaan,
een nieuw geslacht moet weten
hoe bang zijn heengegaan
de mannen en de vrouwen,
één lange lijdenstrein -
de oogst van blind vertrouwen
is hooguit bloed en pijn.

Nooit mogen wij vergeten
dat oorlog, oorlog zaait,
dat elke oude vete
weer nieuwe wreedheid maait:
steeds liefde doet ontspruiten
vruchten die zuiver zijn:
vreugde zo zoet als druiven,
vrede die vloeit als wijn.

Uit: Zingend geloven van  A. F. Troost
_____________________________________________ 

Was jij mijn herder

Was jij mijn herder niets zou mijn ont-

breken. Was jij mijn herder,
niets zou mij ontbreken.

Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water.
dat mijn ziel op adem komt dat ik de rechte
sporen weer kan gaan achter jou aan.

Jij mijn herder? Niets zou mij ont-
breken. Jij mijn herder?
Niets zou mij ontbreken.

Moet ik de afgrond in,  de doodsvallei,
Ik zal bang zijn- ben jij naast mij —
Ik zal niet doodgaan van angst.

Jij hebt de tafel al gedekt-
mijn spotters weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je-

Jij mijn herder? Niets zal mij ont-
breken. Jij mijn herder?
Niets zal mij ontbreken.

Laat het zo blijven, dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.
Dat tot in lengte van jaren-
ik wonen zal bij jou in huis 

Jij mijn herder? Niets zal mij ont-
breken. Jij mijn herder?
Niets zal mij ontbreken.
________________________________________________

Wij houden van oranje 

Wij houden van oranje
wij houden Holland hoog:
de zon, de zee, de stranden,
de wind, de regenboog.
Waar blank en bruin mag wonen.
Waar wappert rood wit blauw-
laat daar rivieren stromen:
gerechtigheid en trouw.

Wij houden van oranje,
van kleurrijk Nederland:
leef samen, werk, ontspan je.
Vier vrijheid hand in hand.
Houd hoog geloof en hoop als
de wimpels van de vlag-
maar vier vooral de liefde,
vandaag en elke dag.
________________________________________________

Kom in ons midden
1 Kom in ons midden, geest van God.

Verbrand de haat, verbreek het slot
op ieders eenzaam zorgen.
Open de deuren van ons hart,
ontdooi de angst die ons verwart,
gun ons weer zicht op morgen.
Geef mensen aan elkander weer,
leid ons tot vrede, ommekeer,
zodat wij ongewapend
en vrij van weerwil, valse schijn
weten van mensen die nog zijn
vergeten en gehavend.

2 Niemand ontkomt aan uw gezicht,
geen mens verbergt zich voor uw licht,
want, God, Gij leeft in mensen.
Gij roept om aandacht, recht en brood.
Gij zucht met ons in pijn en dood
en kunt alleen maar wensen
dat wij U zien zoals Gij zijt:
Leven aan leven toegewijd
en niets mag dood verdwijnen.
Zult Gij ons vinden mettertijd,
Want Gij besteedt uw eeuwigheid
om levend te verschijnen.
_______________________________________________