Home

Home

Gedichten

Opstanding

Heer, als U wel gestorven was
Maar niet was opgestaan,
Dan stonden wij nog even ver
Als eens, bij God vandaan.
Heer, als |U niet was opgestaan
En niet ten hemel voer,
Uw Geest niet zond, dan waren wij
Als schepen zonder roer.
Maar nu de dood verslagen is,
U bij de Vader pleit
Voor ons die U hier achter liet,
Ons door de Trooster leidt,
Nu zijn wij met U opgestaan,
U voert ons mee omhoog,
En overtuigd ons dat wij zijn
Onschuldig in Gods oog.


Enny IJskes -Kooger

Trouwe God wij zijn veilig in uw handen.
Daar vertrouwen we op.
Dat te weten geeft rust
En vrede die alle verstand te boven gaat.

André Troost

Opgeroepen tot de vrijheid

In de schepping zijn de kleuren van het goddelijk palet,
Als de regenboog van morgen, voor het leven ingezet.
Al wat ademt op de aarde, levend van dezelfde zon,
Bondgenoten van de hemel, drinkend uit dezelfde bron.

Toegezegde lieve vrede, aangewezen weg van recht,
Laat je vinden, wil ons binden op de toekomst aangelegd.
Alle muren zullen smelten die uit angst zijn opgebouwd,
Als de warmte van verzoening nieuwe ruimte heeft ontvouwd.

  • Volk van God, draag deze namen: vindplaats van waarachtig recht,

Samenscholing voor de vrede, toekomst die is aangezegd!
Een in geven en vergeven, niet meer machteloos verdeeld.
Aangewezen om te leven door de Geesteswind gestreeld.

Melodie: Wat de toekomst brengen moge.