Home

Home

Gedichten

Onze Vader in de hemel

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen.

Lied 1006
______________________________________________

Lied: 321:1, 2, 3, 7

1. Niet als een storm , als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
Komen de woorden van God,
Niet als een schot in het hart.

2. Maar als een glimp van de zon,
 Een groene twijg in de winter,
 Dorstig en hard deze grond-
 Zo is het koninkrijk Gods.

3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
Naam zonder klank zonder macht,
Vreemdeling zonder geslacht.

7. Hier in dit stervend bestaan
Wordt Hij voor ons geloofwaardig,
Worden wij mensen van God,
Liefde van leven en dood
_____________________________________________

Liedboek 418 

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen
door de landen, zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons
hart rusten mag.
God, schenk ons de
kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot
zegen lachen en geween.
_____________________________________________

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
_____________________________________________

971 Zing een nieuw lied voor God de Here

1. Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd
God wil alhier met ons verkeren
hier wordt een huis voor Hem bereid
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus kerk.

2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om ons zelve gaan.

3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
________________________________________________

 • Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
  voor ieder van ons schoon water en brood,
  een veilige plek, een plaats om te schuilen,
  een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

 • Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
  voor iedere vrouw, voor iedere man.
  Niet minder of meer, de een of de ander:
  het delen van macht is deel van ons plan.

 

Refrein

 • Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
  want iedere stem geeft klank aan het koor.
  Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
  ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein

 • Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
  beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
  en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
  genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

 • Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
  van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
  een plaats om te zijn, een plaats om te worden
  getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

 

Liedboek 388

Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Vis
_________________________________________________________________________

Toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
_____________________________________________
Overwinnaar

Ik wil zingen voor de Here
Hij, de grote Overwinnaar
Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen
Ik wil zingen voor de Here
Hij, de grote Overwinnaar
Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen

Mijn sterkte, beschermer
Hij kwam mij te hulp

Overwinnaar
Hij is mijn God, Hem wil ik eren
Overwinnaar
Machtig in de strijd, hoog verheven
Overwinnaar
Zijn naam is Heer, Hij is een krijgsheld
Overwinnaar
Machtig in de strijd, hoog verheven

Ik wil zingen voor de Here
Ontzagwekkend in zijn kracht
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen
Ik wil zingen voor de Here
Hij verplettert elke macht
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen

Mijn sterkte, beschermer
Hij kwam mij te hulp

Overwinnaar
Hij is mijn God, Hem wil ik eren
Overwinnaar
Machtig in de strijd, hoog verheven
Overwinnaar
Zijn naam is Heer. Hij is een krijgsheld
Overwinnaar
Machtig in de strijd, hoog verheven
_____________________________________________

O Liefde die verborgen zijt

1. O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2. Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3. De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4. O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al die pijn
waarmee de mensen, mensen zijn.

Dit lied is van J.W. Schulte Nordholt
_____________________________________________

Kom naar het levend water,
kom naar de bron,
leer valse schijn verlatenen keer je om.
Ik ben het levend water,
Ik ben de bron,
leer je op mij verlatenen zie niet om!
Wie zoekt om God te eren,
Hart van bestaan,
zal in mijn daden lezende Ene Naam.
Wie aarde gaat bewerkenleert
met geduldde groeikracht op te merken
die haar vervult.
Leven wordt je gegeven,
Adem en Geest;
dood zul je niet meer vrezen,
zowaar ik leef!
_____________________________________________

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
En niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht Geef, geef, geef, geef licht.

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
En hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht Geef licht
Geef ruimte en geef een uitweg
wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht Geef, geef, geef, geef licht.

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht
Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geeft licht
Geeft alles wat je hebt
Geeft de liefde een gezicht. Geef, geef, geef, geef licht. 

Stef Bos beluisteren? Bestel nu gratis de kerst-cd 'Geef licht!'
_
________________________________________________

Lichtstad met uw paarlen poorten 

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist’ ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist ‘ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist ‘ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
_____________________________________________

Geef vrede door van hand tot hand

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.
___________________________________________

Heb dank, o God van alle leven

1  Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2  En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3  Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
________________________________________

Samen is beter

Alleen naar het zwembad daar is echt niks aan 
het is toch veel leuker met vrienden te gaan
in je eentje verstoppertje dat is wel wat raar
dan kun je lang wachten of ben je snel klaar
Als je een vriend hebt, een vriend hebt, dan is het pas leuk
want dan lig je niet meer alleen in een deuk
als je verdriet hebt dan legt hij een arm om je heen

samen is beter dan alleen
Een wedstrijdje schaken is geen goed idee
als je alleen bent en niet met z'n twee
een feest in je eentje dat is toch niks waard
want dan word je misselijk van al die taart

                Als je een vriend hebt….

Vrienden staan klaar met een luisterend oor
en ze vertellen geheimen niet door
ze helpen elkaar als het even niet gaat
maar houden soms ook van wat kattenkwaad

                Als je een vriend hebt….

Als je een vriend hebt, een vriend hebt, dan is het pas leuk
want dan lig je niet meer alleen in een deuk
als je verdriet hebt dan legt hij een arm om je heen
samen, samen is beter dan alleen

Tekst & Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff
© 2016 Con Fuoco
__________________________________________________

Ik slaap in uw bescherming, Heer,
U neemt mij in uw hoede.
Ik vlij me in uw armen neer;
verkwik mij met het goede.

lk ben gerust; U houdt de wacht,
wilt U mij troostend dragen,
wanneer de schaduw van de nacht
mij doodsangst aan komt jagen.

Ik grijp uw uitgestoken hand,
U reikt die in ontferming,
ik ben niet bang voor onheil,
want uw arm biedt mij bescherming.

Benauwdheid voor een nieuwe dag
kan wachten tot de morgen
Ik wil nu niet in zelfbeklag
verdrinken in mijn zorgen,

want Heer, U weet: ze maken mij
vaak angstig en verdrietig,
maar naast uw grootheid lijken zij
zo onvoorstelbaar nietig.

U bent mijn Helper, machtig groot,
en niemand die mij griefde
kan mij ooit trekken van uw schoot,
mij scheuren van uw liefde.

Ik denk niet aan het leed dat komt,
uw trouw zal mij omgeven,
het schreeuwen van mijn angst verstomt
omdat U mij wilt geven.

een onbezorgde, diepe rust,
ik hul mij in genade,
U, Heer, heeft mij in slaap gekust,
een liefdevolle Vader.

En ook wanneer ik wakker word
gaat U weer aan mijn zijde.
Ik heb mij met uw kracht omgord,
want U zult mij bevrijden.

Heer, zonder U zou ik al snel
verdwalen in het duister,
met U vind ik de wegen wél,
U bent mijn licht en luister.

U heeft mijn ogen aangeraakt.
Nu slaap ik zonder zorgen.
U, die mijn hart zo rustig maakt,
leidt mij ook in de morgen.
_____________________________________________

Liedboek 418

1.God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen
door de landen, zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons
hart rusten mag.

4. God, schenk ons de
kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot
zegen lachen en geween.
_____________________________________________

Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning,…
_____________________________________________

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© 2013 Stichting Sela Music

_____________________________________________

Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
________________________________________________

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
___________________________________________

Eens zal op de grote morgen 

Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.
_____________________________________________